Trong 2 ngày 8 và 9/1/2016, Đảng bộ Đài PTTH Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 12 BCHTƯ Khóa 11 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho các cán bộ, đảng viên, viên chức trong đơn vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *