Năm 2013 là năm thứ 9 liên tiếp Đảng bộ cơ sở Đài PT – TH Vĩnh Long giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Kết quả này là sự phấn đấu liên tục mà Đảng bộ Đài đạt được trong lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn đã được Đảng ủy cấp trên công nhận. Đây là nội dung được khẳng định tại Hội nghị đảng viên năm 2013 của Đảng bộ Đài PT – TH Vĩnh Long tổ chức sáng nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *