Vĩnh Long có dân số hơn 1 triệu người. Ngoài dân tộc Kinh chiếm đa số, các dân tộc khác chiếm tỷ lệ khoảng 2,7% dân số toàn tỉnh. Thời gian qua, các dân tộc thiểu số trong tỉnh đoàn kết, phát huy nội lực xây dựng cuộc sống ngày càng phát triển.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *