Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng; là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân. Lực lượng này được tổ chức ở cấp xã gọi là dân quân; ở cơ quan gọi là tự vệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *