Những năm qua, lực lượng Dân quân tự vệ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đã góp phần tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *