Để đảm bảo ANTT, ATXH trên địa bàn tỉnh , nhất là thời điểm diễn ra ĐHĐB đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 11, CA tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bám sát nhiệm vụ trọng yếu, tăng cường trấn áp tội phạm trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *