Tai nạn giao thông thủy luôn là một trong những ẩn họa khó lường, một khi đã xảy ra thường gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, tạo tâm lý e ngại cho người dân khi tham gia giao thông đường thủy.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *