Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách dành cho người lao động tự do và nông dân nhằm đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội. Đây là hình thức tiết kiệm thiết thực đảm bảo cho tương lai về mức thu nhập, là chỗ dựa vững chắc cho người dân ở tuổi về già. Tại Vĩnh Long nhiều người hết tuổi lao động đang có cuộc sống thoải mái hơn khi có thu nhập ổn định nhờ tham gia BHXH tự nguyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *