Sáng nay, Đài PTTHVL tổ chức trao học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng năm học 2016-2017 cho  học sinh nghèo, mồ côi, khuyết tật, học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang học tại các trường trung học trên địa bàn huyện Vũng Liêm và huyện Long Hồ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *