Nhằm tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa những người làm công tác phát thanh – truyền hình, đồng thời, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn, sáng nay, đoàn cán bộ của Đài PT-TH Vĩnh Phúc đã đến thăm và làm việc tại Đài PT-TH Vĩnh Long. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *