Thiết thực lập thành tích chào mừng 41 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2016), Đoàn ủy phối hợp với Hội cựu chiến binh cơ sở Đài PT-TH Vĩnh Long có chuyến về nguồn tại khu di tích chiến khu Đ thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *