Sáng nay, Đài PTTH Vĩnh Long  tổ chức trao học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng cho 214  em học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh mồ côi, khuyết tật, học sinh người dân tộc trên địa bàn huyện Mang Thít.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *