Có 172 học sinh được nhận học bổng, trong đó có 77 học sinh người dân tộc Khmer. Mỗi suất dành cho học sinh THCS là 2 triệu đồng, còn học sinh THPT là 3 triệu đồng, được phát 2 lần trong năm. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *