Đài PTTH Vĩnh Long phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức trao học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng năm học 2018-2019 đợt 2 cho học sinh mồ côi, khuyết tật, học sinh người dân tộc của huyện Tam Bình và Trà Ôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *