Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, năm 2014, Đài PTTH Vĩnh Long phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm cùng đồng hành, chia sẻ với các gia đình không may lâm vào hoàn cảnh khó khăn, góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *