Nhằm khuyến khích phong trào khuyến học, khuyến tài, năm học 2016-2017 Đài PTTH Vĩnh Long tiếp tục tặng 287.000 quyển tập cho học sinh nghèo với giá trị gần 1 tỷ đồng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *