Hưởng ứng cuộc vận động “Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới”,  những năm gần đây, bên cạnh việc tài trợ kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng, Đài PTTH  Vĩnh Long còn xuất Quỹ phúc lợi hỗ trợ bò giống giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển chăn nuôi để tăng thu nhập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *