Nhằm giúp người dân nông thôn có nước sạch sử dụng, Đài PT – TH Vĩnh Long đã hỗ trợ kinh phí xây dựng mới và nâng cấp, mở rộng 9 công trình cấp nước sạch nông thôn tại các địa phương trong tỉnh, với tổng mức đầu tư được duyệt hơn 57, 8 tỷ đồng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *