Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản Vùng 6 (TP Cần Thơ) vừa trao chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP cho Doanh nghiệp tư nhân Chế biến thực phẩm Đại Phát 3 (ấp An Thành, xã An Bình- Long Hồ). Chứng nhận này có ý nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp trong việc cung cấp các sản phẩm đạt chất lượng cao, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *