Ngày 19/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPVL tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển phụ nữ, Hội phụ nữ thành phố đã nỗ lực thực hiện đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội đề ra.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *