Sáng nay, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 2 năm 2014 với chủ đề “Cộng đồng các dân tộc Việt Nam, bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *