Sáng nay(16/9), Chi hội Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội đã biểu quyết thông qua 6 chỉ tiêu chủ yếu, đồng thời bầu Ban thư ký Chi hội Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *