Tiếp tục kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, sáng nay, các Đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp đã đến tiếp xúc với cử tri xã Nhơn Phú huyện Mang Thít và xã Mỹ Thạnh Trung huyện Tam Bình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *