Trước những diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới, TP Đà Nẵng đã có công điện yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các công tác ứng phó. Trong đó tập trung vào việc đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *