Tính đến nay, các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã ký hợp đồng cho 22 khách hàng vay vốn mua nhà ở từ gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng của Chính phủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *