Góp phần chăm lo cho công tác khuyến học của tỉnh nhà, năm học 2017 – 2018, Đài PTTH Vĩnh Long tổ chức trao tặng trên 287 ngàn quyển tập cho các em học sinh thuộc diện nghèo, cận nghèo, mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *