Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Khmer Nam bộ. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, ở các xã tập trung đông đồng bào Khmer sinh sống, không khí đón mừng năm mới thật rộn ràng.   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *