Sau ngày 31/10/2017 tất cả các quầy thịt heo tự phát không đủ điều kiện sẽ chấm dứt việc kinh doanh mua bán theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *