“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, lời dạy của Bác Hồ như nhắc nhở mọi đảng viên phải thật sự tiên phong, gương mẫu trong tất cả mọi hoạt động. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *