Từ khi có Quy định số 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về đảng viên làm kinh tế tư nhân, nhận thức của các cấp ủy và đảng viên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã có chuyển biến tích cực. Những đảng viên có điều kiện, khả năng đã mạnh dạn đầu tư, sản xuất kinh doanh và thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *