Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức  hội thảo chuyên đề năm 2018 "Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *