Trong 2 ngày 22 và 23/1, Đảng bộ Đài Phát thanh truyền hình Vĩnh Long tổ chức triển khai Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa 12 của Đảng và chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 cho cán bộ, viên chức của Đài.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *