Đảng bộ Đài PT và TH Vĩnh Long sáng nay cũng hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2015-2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *