Trong hai ngày 16 và 17 tháng 8, Đảng bộ Đài PTTH Vĩnh Long hội nghị triển khai học tập quán triệt các Nghị quyết hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 cho cán bộ, đảng viên và viên chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *