Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết Hội nghị trung ương 5 khóa 12 cho các cán bộ chủ chốt tại các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *