Sáng nay, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Long hội nghị triển khai hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy Vĩnh Long về “kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.”

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *