Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có ý nghĩa quan trọng phục vụ cho công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở, đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *