Sáng nay, Hội châm cứu tỉnh Vĩnh Long tổ chức đại hội đại biểu khóa 3, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Gần 80 đại biểu đại diện cho trên 980 hội viên tham dự đại hội. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *