Ngày 1/8, đại biểu HĐND các cấp đến tiếp xúc cử tri tại các địa  phương, báo cáo kết quả kỳ họp giữa năm, tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, giải pháp 6 tháng cuối năm. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *