Từ ngày 20/6, các đại biểu HĐND 3 cấp  đến tiếp xúc với cử tri các địa phương để báo cáo  dự kiến chương trình kỳ họp giữa năm của Hội đồng  nhân dân , kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri trong các cuộc tiếp xúc trước. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *