Tiếp tục tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm, đại biểu HĐND 3 cấp vừa có đợt tiếp xúc với 80 cử tri của xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *