Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện Trà Ôn đã cơ bản hoàn tất, đảm bảo đúng quy trình và thời gian theo quy định của pháp luật. Cử tri Trà Ôn đang náo nức chờ ngày bầu cử để thực hiện quyền công dân của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *