Để khơi dậy phong trào sáng tạo, khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp lần thứ nhất với sự tham gia của nhiều đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *