Theo đó, các ngành chức năng của tỉnh và chính quyền địa phương trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cần rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định, hoặc kiến nghị kịp thời bổ sung những nội dung mới cần thiết và bãi bỏ, cắt giảm những nội dung, thủ tục không còn phù hợp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *