Công ty xăng dầu Vĩnh Long đang đẩy mạnh ứng dụng CNTT thanh toán không dùng tiền mặt. Bên cạnh tiết giảm chi phí quản lý, còn tạo thuận lợi cho khách hàng trong thời điểm quyết liệt phòng chống dịch COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *