Nhờ tập trung tìm kiếm khách hàng và nâng cao chất lượng các dịch vụ, trong năm qua, sản lượng hàng hóa thông qua cảng Vĩnh Long đạt trên 311.000 tấn, tăng trên 54% so với năm trước đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *