Được khởi công xây dựng từ tháng 4 năm 2013, đến nay, công trình xây dựng Bệnh viện tâm thần tỉnh Vĩnh Long đã đạt 95% khối lượng xây lắp theo thiết kế đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *