Được khởi công từ tháng 4/2018, đến nay Công trình xây dựng Khối nhà làm việc UBND tỉnh và các cơ quan khối tổng hợp tại khu hành chính tỉnh ở Phường 9, thành phố Vĩnh Long đã thực hiện được 20% khối lượng thiết kế, với giá trị đã thực hiện gần 60 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *