Đây là hành động thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm thiệt hại tài sản công, hư hỏng công trình trang trí làm đẹp cho thành phố đã được Đài PTTH đầu tư góp phần vào việc chỉnh trang đô thị, chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *