Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Vĩnh Long công bố ý định diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ huyện Tam Bình năm 2017. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *